RSS not configured

Facebook
RSS

Archive for the ‘Blog’ Category

Prawo vs codzienne życie

Zawody sądowe uniwersalnie są uznane za zawody zaufania publicznego. Bowiem czy to prokurator, adwokat, radca, notariusz czy komornik, dysponują oni poufnymi wiadomościami na temat życia prywatnego, majątku czy sytuacji kontrahenta. Są oni w głównej mierze zobowiązani do zachowania tajemnicy, asekuracji danych osobowych oraz porządnego zabezpieczenia dokumentacji. Każdy adwokat Gniezno zmuszony jest do zachowania poufności lecz również oraz respektowania zasad moralnych i etycznych w kontekście cenienia prawa. Z tego także powodu,  [ Read More ]

administrator nieruc

Kilkanaście lat temu duża grupa rodaków zainwestowało swoje nadwyżki finansowe ...